Επιστολή Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, Διεύθυνση Πληθυσμού Γραφείο Γεωργικής Απογραφής προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Σκαλοχωρίου, Αθήνα, 10/10/1960

Περιγραφή

Επιστολή Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος, Διεύθυνση Πληθυσμού Γραφείο Γεωργικής Απογραφής προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Σκαλοχωρίου, Αθήνα, 10/10/1960 περί σύνταξης καταλόγων κατόχων γεωργικών ή κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Σκαλοχώρι

Χρονολογία

1960
Μετάβαση στο περιεχόμενο