Επιστολή από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας προς την Εκκλησιαστική Επιτροπή, Πέτρα 30/03/1962

Περιγραφή

Επιστολή από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας προς την Εκκλησιαστική Επιτροπή, Πέτρα 30/03/1962 περί εγγραφής της εκκλησίας με μετοχές στην Τουριστική Εταιρεία για την ανύψωση του επιπέδου των κατοίκων.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

1962
Μετάβαση στο περιεχόμενο