Επιστολή από τον Νομάρχη Λέσβου Λούνδρα Δ. Σ. προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων και των Αστυνομικών Αρχών της Λέσβου, Μυτιλήνη, 13/11/1936

Περιγραφή

Επιστολή από τον Νομάρχη Λέσβου Λούνδρα Δ. Σ. προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων και των Αστυνομικών Αρχών της Λέσβου, Μυτιλήνη, 13/11/1936, περί συγκροτησης τριμελούς επιτροπής για την παρακολούθηση της κανονικής λειτουργίας των ελαιοτριβίων. Η επιστολή συνοδεύεται απο οδηγίες προς τα μέλη της επιτροπής

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Μανταμάδος

Χρονολογία

1936
Μετάβαση στο περιεχόμενο