Επιστολή από την Νομαρχία Λέσβου προς τις Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές Λέσβου, Μυτιλήνη 19-26/04/1934

Περιγραφή

Επιστολή από την Νομαρχία Λέσβου προς τις Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές Λέσβου, Μυτιλήνη 19-26/04/1934 περί συμμετοχής σε Πανελλήνιο Έρανο για την Ανέγερση μνημείου για την Ανεξαρτησία του Έθνους, Πστοποιητικά Ιθαγένειας Ελλήνων που κατοικούν στην Αίγυπτο

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Μανταμάδος

Χρονολογία

1934
Μετάβαση στο περιεχόμενο