Επιστολή από την Γενική Διοίκηση Νήσων Αιγαίου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη 14/11/1946

Περιγραφή

Ακριβές αντίγραφο επιστολής από την Γενική Διοίκηση Νήσων Αιγαίου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη 14/11/1946 περί καλλιέργειας και συγομιδής των αγρών των υπηρετούντων πολιτών, συνοδεύεται από ακριβές αντίγραφο επιστολής από την Γενική Διοίκηση Νήσων Αιγαίου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη 14/11/1946 περί έκδοσης νέας ταυτότητας κατοίκου της Κοινότητας.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

2

Κοινότητα

Μανταμάδος

Χρονολογία

1946
Μετάβαση στο περιεχόμενο