Επιστολή από Νομαρχία Λέσβου προς τους Δημάρχους Μυτιλήνης, Γέρας, Αγιάσσου και Μανταμάδου και στην Επιτροπή Περίθαλψης Επιστράτων, Μυτιλήνη 08/04/1918

Περιγραφή

Επιστολή από Νομαρχία Λέσβου προς τους Δημάρχους Μυτιλήνης, Γέρας, Αγιάσσου και Μανταμάδου και στην Επιτροπή Περίθαλψης Επιστράτων, Μυτιλήνη 08/04/1918 περί κοινοποίησης διαταγής του Υπουργείου Περιθάλψεως σχετικά με την περίθλαψη των ναυτοπαίδων

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Μανταμάδος

Χρονολογία

1918
Μετάβαση στο περιεχόμενο