Εγκύκλιος Διαταγή Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Γενικούς Διοικητές, Νομάρχες και Επάρχους του Κράτους, Αθήνα, 05/01/1933.

Περιγραφή

Εγκύκλιος Διαταγή Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Γενικούς Διοικητές, Νομάρχες και Επάρχους του Κράτους, Αθήνα, 05/01/1933 περί έρευνας των κατά το έτος 1931 – 1932 εκτελεσθέντων δημοτικών και κοινοτικών έργων.

Είδος Αρχείου

Διάταγμα

Αριθμός Σελίδων

2

Κοινότητα

Μανταμάδος

Χρονολογία

1933
Μετάβαση στο περιεχόμενο