Εγκύκλιος Διαταγή Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Γενικούς Διοικητές, Νομάρχες και Επάρχους, Αθήνα, 20/03/1933

Περιγραφή

Εγκύκλιος Διαταγή Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Γενικούς Διοικητές, Νομάρχες και Επάρχους, Αθήνα, 20/03/1933 περί κοινοποιήσεως του από 20 Μαρτίου Διατάγματος περί εκτελέσεως του νόμου περί φορολογίας σφαζομένων ζώων.

Είδος Αρχείου

Διάταγμα

Αριθμός Σελίδων

4

Κοινότητα

Μανταμάδος

Χρονολογία

1933
Μετάβαση στο περιεχόμενο