Διοικητική Νομοθεσία εκδιδόμενη υπό την διεύθυνση Χρίστου Α. Οικονομόπουλου, Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Τεύχος Γ’ περί σύστασης και διοίκησης Δήμων και Κοινοτήτων, Αθήνα, 1918

Περιγραφή

Διοικητική Νομοθεσία εκδιδόμενη υπό την διεύθυνση Χρίστου Α. Οικονομόπουλου, Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών, Τεύχος Γ’ περί σύστασης και διοίκησης Δήμων και Κοινοτήτων, συμπλήρωμα Α’ υπό Κων. Γέραγα, Διευθυντή της Νομαρχίας Λέσβου, Αθήνα, 1918. Περιλαμβάνονται Νόμοι, Διατάγματα, Διατάγματα Προσωρινής Κυβέρνησης Θεσσαλονίκης και Εγκύκλιοι.

Είδος Αρχείου

Διοικητική Νομοθεσία

Αριθμός Σελίδων

49

Κοινότητα

Αγία Παρασκευή

Χρονολογία

1918
Μετάβαση στο περιεχόμενο