Διαβιβαστικό της Νομαρχίας Λέσβου της εγκυκλίου του Υπουργείου Γεωργίας προς τις Δασικές Αρχές 6/4/1931 προς τους δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων νομού Λέσβου

Περιγραφή

Διαβιβαστικό της Νομαρχίας Λέσβου της εγύκλιου του Υπουργείου Γεωργίας προς τις Δασικές Αρχές 6/4/1931 προς τους δημάρχους και προέδρους κοινοτήτων νομού Λέσβου περί εφαρμογής δασικού νόμου

Είδος Αρχείου

Διαβιβαστικό

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Αγία Παρασκευή

Χρονολογία

1931
Μετάβαση στο περιεχόμενο