Βιβλίο Πρακτικών του Δημοτικού Δυμβουλίου Πολιχνίτου 1956 – 1957

Περιγραφή

Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου έτους 1956 – 1957. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις,οι ψηφοφορίες,οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα.

Είδος Αρχείου

Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Σελίδων

308

Κοινότητα

Πολιχνίτος

Χρονολογία

1956 - 1957
Μετάβαση στο περιεχόμενο