Βιβλίο Πρακτικών Κοινοτικού Συμβουλίου Πολιχνίτου

Περιγραφή

Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου έτους 1944 – 1945. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις,οι ψηφοφορίες,οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα.

Είδος Αρχείου

Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Σελίδων

128

Κοινότητα

Πολιχνίτος

Χρονολογία

1944 - 1945
Μετάβαση στο περιεχόμενο