Βιβλίο Καταχωρήσεως των εκάστοτε Κοινοτικών Συμβουλίων ετών 1934 – 1945

Περιγραφή

Βιβλίο Καταχωρήσεως των εκάστοτε Κοινοτικών Συμβουλίων ετών 1934 – 1945 όπου αναγράφονται τα μέλη του κοινοτικού συμβουλίου, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, γραμματείς, βοηθοί κλπ.

Είδος Αρχείου

Βιβλίο Καταχωρήσεως

Αριθμός Σελίδων

14

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1934 - 1945
Μετάβαση στο περιεχόμενο