Βιβλίο Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πολιχνίτου 1951 – 1952

Περιγραφή

Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου έτους 1951 – 1952. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις,οι ψηφοφορίες,οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα.

Είδος Αρχείου

Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Σελίδων

206

Κοινότητα

Πολιχνίτος

Χρονολογία

1951 - 1952
Μετάβαση στο περιεχόμενο