Βιβλίο Αποφάσεων της Κοινότητας Πολιχνίτου έτους 1929 – 1933

Περιγραφή

Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου έτους 1929 – 1933. Στα πρακτικά καταχωρούνται οι συζητήσεις,οι ψηφοφορίες,οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες γνώμες για κάθε θέμα.

Είδος Αρχείου

Αποφάσεις Κοινοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Σελίδων

410

Κοινότητα

Πολιχνίτος

Χρονολογία

1929 - 1933
Μετάβαση στο περιεχόμενο