Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αθήνα 04/12/1924

Περιγραφή

Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αθήνα 04/12/1924 περί απόρριψης προσφυγής του εργοστασιάρχη.

Είδος Αρχείου

Απόφαση

Αριθμός Σελίδων

2

Κοινότητα

Αγία Παρασκευή

Χρονολογία

1924
Μετάβαση στο περιεχόμενο