Απόδειξη Παραλαβής Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων

Περιγραφή

Απόδειξη Παραλαβής Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί εισπρακτέων εσόδων συνοδεύεται από ονομαστική κατάσταση εσόδων τελών χρήσεως τουριστικών δωματίων.

Είδος Αρχείου

Απόδειξη Παραλαβής

Αριθμός Σελίδων

2

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

Μετάβαση στο περιεχόμενο