Αντίγραφα Κτηματολογίου Αρ. 15

Περιγραφή

Κυριότητα τεμαχίου Κοινότητας Συκαμνιάς

Είδος Αρχείου

Κτηματολόγιο

Αριθμός Σελίδων

2

Κοινότητα

Συκαμνιά

Χρονολογία

1933
Μετάβαση στο περιεχόμενο