Αντίγραφα Κτηματολογίου Αρ. 14

Περιγραφή

Κυριότητα τεμαχίου Κοινότητας Συκαμνιάς

Είδος Αρχείου

Κτηματολόγιο

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Συκαμνιά

Χρονολογία

1933
Μετάβαση στο περιεχόμενο