Αλληλογραφία του Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας με την Α.Ε. Υπουργό Προεδρίας Κυβερνήσεως Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, 1967

Περιγραφή

Αλληλογραφία του Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας με την Α.Ε. Υπουργό Προεδρίας Κυβερνήσεως Υπηρεσία Αρχαιοτήτων και Αναστηλώσεων, 1968 περί ολοκλήρωσης του δικτύου ηλεκτρισμού της κοινότητας Πέτρας.

Είδος Αρχείου

Αλληλογραφία

Αριθμός Σελίδων

2

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

1967
Μετάβαση στο περιεχόμενο