Αλληλογραφία της Φ. Μ. με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Πέτρα, 1957

Περιγραφή

Αλληλογραφία της Φ. Μ. με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Πέτρα, 1957, περί χορηγήσεως πιστοποιητικού θανάτου της Κ. Ρ. προς χρήση της Οικονομικής Εφορίας Μολύβου.

Είδος Αρχείου

Αλληλογραφία

Αριθμός Σελίδων

2

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

1957
Μετάβαση στο περιεχόμενο