Αλληλογραφία Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τον Οικονομικό Έφορο Μολύβου, Πέτρα,22 και 23/09/1951

Περιγραφή

Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τον Οικονομικό Έφορο Μολύβου, Πέτρα, 09/01/1952 περί αποστολής πίνακα αποβιωσάντων Σεπτεμβρίου 1951.

Είδος Αρχείου

Επιστολή

Αριθμός Σελίδων

6

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

1951
Μετάβαση στο περιεχόμενο