Αλληλογραφία Κοινότητας Πέτρας και Εφορείας Αρχαιοτήτων ΙΗ Περιφέρειας, Μυτιλήνη 1963

Περιγραφή

Αλληλογραφία Κοινότητας Πέτρας και Εφορείας Αρχαιοτήτων Μυτιλήνης, Μυτιλήνη 1963 περί οικίας Βαρελτζίδενας και παράδοσης της κλείδας σε εκπρόσωπο της Εφορείας Αρχαιοτήτων.

Είδος Αρχείου

Αλληλογραφία

Αριθμός Σελίδων

2

Κοινότητα

Πέτρα

Χρονολογία

1963
Μετάβαση στο περιεχόμενο