Ακριβές αντίγραφο Έκθεσης καθορισμού ορίων Διοικητικής Περιφέρειας Κάπης – Συκαμνιάς

Περιγραφή

Ακριβές αντίγραφο Έκθεσης καθορισμού ορίων Διοικητικής Περιφέρειας Κάπης – Συκαμνιάς του Ειρηνοδικείου Μανταμάδου.

Είδος Αρχείου

Διοικητικά όρια

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Συκαμνιά

Χρονολογία

1953
Μετάβαση στο περιεχόμενο