Αι Δρυάδαις των Αρχαίων Ελλήνων και τα Δάση των Νεωτέρων

Περιγραφή

Απόφαση του Υπουργού Γεωργίας Ι. Θεοτόκη για τη μελέτη του Επιθεωρητή αναδασώσεων Α. Στεφάνου με τίτλο: «Αι Δρυάδες των Αρχαίων Ελλήνων και τα Δάση των Νεωτέρων» η οποία αποφασίστηκε να εκτυπωθεί σε 25.000 αντίτυπα στο Εθνικό Τυπογραφείο και να διανεμηθεί δωρεάν με στόχο την ανάπτυξη του φιλοδασικού αισθήματος για τον λαό.

Είδος Αρχείου

Απόφαση

Αριθμός Σελίδων

31

Κοινότητα

Σκαλοχώρι

Χρονολογία

1933
Μετάβαση στο περιεχόμενο