Αγοραπωλησία ακινήτων, δραχμών 111.000, Καλλονή, 06/06/1963

Περιγραφή

Ακριβές αντίγραφο συμβολαίου αγοραπωλησίας στη Καλλονή, 06/06/1963, των ακινήτων: Παλαιό Παρθεναγωγείο και Παλαιό Σχολείο Φίλιας, αξίας 111.000 δραχμών από την Κοινότητα Φίλιας.

Είδος Αρχείου

Συμβόλαιο αγοραπωλησίας

Αριθμός Σελίδων

4

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1963
Μετάβαση στο περιεχόμενο