Έκθεση περί καθορισμού ορίων Φίλιας – Ανεμώτιας

Περιγραφή

Ακριβές αντίγραφο Έκθεσης περί καθορισμού ορίων μεταξύ των Κοινοτήτων Φίλιας – Ανεμώτιας.

Είδος Αρχείου

Διοικητικά όρια

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1928
Μετάβαση στο περιεχόμενο