Έκθεση περί καθορισμού ορίων Κοινοτήτων Σκουτάρου μεταξύ Φίλιας, Λαφιώνος και Πέτρας

Περιγραφή

Έκθεση περί καθορισμού ορίων Κοινοτήτων Σκουτάρου μεταξύ Φίλιας, Λαφιώνος και Πέτρας.

Είδος Αρχείου

Διοικητικά όρια

Αριθμός Σελίδων

3

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1928
Μετάβαση στο περιεχόμενο