Έκθεση περί καθορισμού ορίων Κοινοτήτων Καλλονής – Φίλιας 03/09/1943

Περιγραφή

Ακριβές αντίγραφο έκθεσης καθορισμού ορίων μεταξύ των Κοινοτήτων Καλλονής – Φίλιας, 03/09/1943

Είδος Αρχείου

Διοικητικά όρια

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1928
Μετάβαση στο περιεχόμενο