Έκθεση περί καθορισμού ορίων Κοινοτήτων Φίλιας – Σκαλοχωρίου, 04/09/1943

Περιγραφή

Ακριβές αντίγραφο έκθεσης καθορισμού ορίων μεταξύ των Κοινοτήτων Φίλιας – Σκαλοχωρίου, 04/09/1943.

Είδος Αρχείου

Διοικητικά όρια

Αριθμός Σελίδων

1

Κοινότητα

Φίλια

Χρονολογία

1928
Μετάβαση στο περιεχόμενο