Επιστολή Υπουργείου Κοιν. Πρόνοιας Υγειονομικό Κεντρο Λέσβου προς Απαντας τους κ.κ Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων του Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη,12/02/1963

Ακριβές αντίγραφο επιστολής Υπουργείου Κοιν. Πρόνοιας Υγειονομικό Κεντρο Λέσβου προς Απαντας τους κ.κ Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων του Νομού Λέσβου περί δημογραφικών στοιχείων, θνησιμοτητας, μητρότητος και...

Επιστολή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων και τους Προέδρους των Συνεταιρισμών, Μυτιλήνη, 20/01/1968

Επιστολή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Κληροδοτήματος προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων και τους Προέδρους των Συνεταιρισμών, Μυτιλήνη, 20/01/1968 περί δήλωση για αίτηση...

Επιστολή από το Υπουργείο Κοιν. Πρόνοιας, Υγειονομικό Κέντρο Λέσβου προς τα Αγροτικα Ιατρεία Ν. Λέσβου, Μυτιλήνη 09/03/1968

Ακριβές αντίγραφο επιστολής από το Υπουργείο Κοιν. Πρόνοιας, Υγειονομικό Κέντρο Λέσβου προς τα Αγροτικα Ιατρεία Ν. Λέσβου, Μυτιλήνη 09/03/1968 περί λίστας διάρθρωσης και χαρακτηρισμού των Αγροτικών Ιατρείων του Νομού...

Επιστολή από την Νομαρχία Λέσβου προς τα Αγροτικά Ιατρεία του Νομού, τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων, Δ/σιν, Υποδ/σιν και Αστυνομικούς Σταθμούς Χωροφυλακής, τους Επιθεωρητές Μέσης και Στοιχειώδους Εκπαίδευσης, τον Διευθυντή Παιδαγωγικής Ακαδημίας και Γυμνασιάρχη και τους Διευθυντές Δημοτικών Σχολείων, Μυτιλήνη 21/10/1968

Ακριβές αντίγραφο επιστολής από την Νομαρχία Λέσβου προς τα Αγροτικά Ιατρεία του Νομού, τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων, Δ/σιν, Υποδ/σιν και Αστυνομικούς Σταθμούς Χωροφυλακής, τους Επιθεωρητές Μέσης και Στοιχειώδους Εκπαίδευσης, τον Διευθυντή Παιδαγωγικής...
Μετάβαση στο περιεχόμενο