Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή του νομάρχη Λεσβου Ν.Μπιράκη προς τους προϊσταμένους Δήμων και Κοινοτητων Λέσβου2/12/1955 Πέτρα 1955
Απόφαση του νομάρχη Λέσβου Α.Πυλιώτη 3/6/1966 Πέτρα 1966
Επιστολή του δ/ντή Νομαρχίας Λέσβου Γ.Βασιλείου προς τους δημάρχους κ προέδρους κοινοτήτων Λέσβου 24/6/1967 Πέτρα 1967
Επιστολή του νομάρχη Λέσβου K.Δορκοφίκη προς τους δημάρχους κ προέδρους κοινοτήτων Λέσβου 15/3/1968 Πέτρα 1968
Επιστολή του νομάρχη Λέσβου K.Δορκοφίκη προς τους δημάρχους κ προέδρους κοινοτήτων Λέσβου 23/5/1968 Πέτρα 1968
Eπιστολή του πρόεδρου της κοινότητας Πέτρας προς τη νομαρχία Λέσβου 3/6/1968 Πέτρα 1968
Επιστολή του νομάρχη Λέσβου K.Δορκοφίκη προς τους δημάρχους κ προέδρους κοινοτήτων Λέσβου 29/6/1968 Πέτρα 1968
Επιστολή του νομάρχη Λέσβου K.Δορκοφίκη 21/6/1968 προς τους δημάρχους κ προέδρους κοινοτήτων Λέσβου Πέτρα 1968
Επιστολή του νομάρχη Λέσβου K.Δορκοφίκη 24/5/1968 προς τους δημάρχους κ προέδρους κοινοτήτων Λέσβου Πέτρα 1968
Απόσπασμα πρακτικού συνεδριασης κοινοτικού συμβουλίου Πετρας 8/5/1967 Πέτρα 1967
Μετάβαση στο περιεχόμενο