Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή του πρόεδρου της κοινότητας Πέτρας Ε.Κουμπή προς τον Οικονομικό Εφορο Κρωπίας 24/11/1970 Πέτρα 1970
Επιστολή του Τελωνείου και Λιμενικής Αρχής Μολύβου προς κοινότητα Πετρας 23/11/1970 Πέτρα 1970
Αίτηση της Δ.Ταμβακη προς την κοινότητα Πέτρας προς έκδοση πιστοποιητικού 25/10/1965 Πέτρα 1965
Πιστοποιητικό της κοινοτητας Πέτρας στη Δ.Ταμβακη 26/10/1965 Πέτρα 1965
Πιστοποιητικό θανάτου Βικτωρίας, μέλους της Κοινότητας Πέτρας Πέτρα
Αίτηση του Ιωαν.Τσότρα προς την κοινότητα Πέτρας προς έκδοση πιστοποιητικού, 23/10/1965 Πέτρα 1965
Πιστοποιητικό της κοινοτητας Πέτρας 23/10/1965 στον Ιωαν.Τσότρα Πέτρα 1965
ΦΕΚ του Βασιλείου της Ελλαδας 25/8/1961 Πέτρα 1961
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 30/4/1953 προς τις Δημόσιες και Δημοτκές Αρχες και Μητροπόλεις Πέτρα 1953
Επιστολή του νομάρχη Λεσβου Ν.Μπιράκη προς τους προϊσταμένους Δήμων και Κοινοτητων Λέσβου 8/4/1955 Πέτρα 1955
Μετάβαση στο περιεχόμενο