Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Πιστοποιητικό του προέδρου κοινότητας Πέτρας 8/5/1970 Πέτρα 1970
Επιστολή του προέδρου κοινότητας Πέτρας προς τον προέδρου κοινότητας Καστέλλας 8/5/1970 Πέτρα 1970
Επιστολή του Οικονομικού εφόρου Μήθυμνας προς τον πρόεδρο κοινότητας Πέτρας 11/5/1970 Πέτρα 1970
Επιστολή του προέδρου κοινότητας Πέτρας προς τον Οικονομικό έφορο Μηθύμνης 14/5/1970 Πέτρα 1970
Επιστολή του Κατσακούλειου Ορφανοτροφείου Θηλέων Μυτιλήνης ς προς τον πρόεδρο κοινότητας Πέτρας 12/5/1970 Πέτρα 1970
Επιστολή του Οικονομικού εφόρου Καλλονής προς τον πρόεδρο κοινότητας Πέτρας 12/5/1970 Πέτρα 1970
Επιστολή του Οικονομικού εφόρου Καλλονής προς τον πρόεδρο κοινότητας Πέτρας 12/05/1970 Πέτρα 1970
Επιστολή του προέδρου κοινότητας Πέτρας προς τον Οικονομικό έφορο Καλλονής 22/05/1970 Πέτρα 1970
Επιστολή του προέδρου κοινότητας Πέτρας προς τον αγρονόμο Καλλονής 28/05/1970 Πέτρα 1970
Επιστολή της νομαρχίας Λέσβου προς τον πρόεδρο της κοινότητας Πέτρας 09/05/1970 Πέτρα 1970
Μετάβαση στο περιεχόμενο