Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Ανακοίνωση Κοινότητας Πέτρας, 03/02/1970 Πέτρα 1970
Επιστολή Κοινότητας Πέτρας προς τον Μητροπολίτη Πρόεδρο Εκκλησιαστικού Δαμανδρίου Γηροκομείου, 26/01/1970 Πέτρα 1970
Βεβαίωση Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής Λέσβου Αγροτικών Ιατρείων Πέτρας, Πέτρα 24/01/1970 Πέτρα 1970
Βεβαίωση Επιτροπής Εξακριβώσεως Απορίας Κοινότητας Πέτρας, Πέτρα 23/01/1970 Πέτρα 1970
Πιστοποιητικό Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Λέσβου, Πέτρα 23/01/1970 Πέτρα 1970
Πιστοποιητικό Κοινότητας Πέτρας, Πέτρα 23/01/1970 Πέτρα 1970
Επιστολή Κατοίκου Κοινότητας Πέτρας προς τον Μητροπολίτη Πρόεδρο Εκκλησιαστικού Δαμανδρίου Γηροκομείου, Πέτρα 23/01/1970 Πέτρα 1970
Επιστολή Κοινότητας Πέτρας προς τον Μητροπολίτη Πρόεδρο Εκκλησιαστικού Δαμανδρίου Γηροκομείου, Πέτρα 26/01/1970 Πέτρα 1970
Ανακοίνωση από το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Λέσβου Αγροτικών Ιατρείων Πέτρας, 06/11/1969 Πέτρα 1969
Επιστολή από το Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Λέσβου προς τα Αγροτικά Ιατρεία του Νομού, Μυτιλήνη 31/10/1969 Πέτρα 1969
Μετάβαση στο περιεχόμενο