Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τον Έφορο Καπνού Μυτιλήνης, 29/04/1959 Πέτρα 1959
Επιστολή Εφόρου Καπνού Μυτιλήνης προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη, 05/05/1959 Πέτρα 1959
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας προς τον Έφορο Καπνού Μυτιλήνης, 07/05/1959 Πέτρα 1959
Επιστολή Εφόρου Καπνού Μυτιλήνης προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Δήμων και Κοινοτήτων, Μυτιλήνη, 21/09/1959 Πέτρα 1959
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τον Έφορο Καπνού Μυτιλήνης, 19/11/1959 Πέτρα 1959
Βιβλίο Μεταγραφής Δηλώσεων Παραχθέντος Καπνού Έτους 1959, Πέτρα Πέτρα 1959
Επιστολή Εφόρου Καπνού Μυτιλήνης προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη, 26/11/1959 Πέτρα 1959
Τηλεγράφημα Εφόρου Καπνού πτος την Καπνοκοινότητα Πέτρας κλπ., Μυτιλήνη Πέτρα
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τον Έφορο Καπνού Μυτιλήνης, 07/12 Πέτρα
Επιστολή Αδελφών Β. Πετρέλλη προς τον Γ. Ξ. Πέτρας, Μυτιλήνη, 12/12/1956 Πέτρα 1956
Μετάβαση στο περιεχόμενο