Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή Κοινότητας Πέτρας προς την Νομαρχία Λέσβου, 14/07/1967 Πέτρα 1967
Επιστολή Υπουργείου Εσωτερικών προς την Νομαρχία Λέσβου, Αθήνα 03/07/1967 Πέτρα 1967
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη 12/07/1967 Πέτρα 1967
Επιστολή Κοινότητας Πέτρας προς την Νομαρχία Λέσβου, 1967 Πέτρα 1967
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη 19/07/1967 Πέτρα 1967
Επιστολή Κοινότητας Πέτρας προς το Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Διεύθυνση Διοικήσεως Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Πέτρα 28/07/1967 Πέτρα 1967
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη 03/08/1967 Πέτρα 1967
Επιστολή Κοινότητας Πέτρας προς το Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Διεύθυνση Διοικήσεως Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Πέτρα 28/08/1967 Πέτρα 1967
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς το Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Διεύθυνση Διοικήσεως Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, Μυτιλήνη 31/08/1967 Πέτρα 1967
Επιστολή Κοινότητας Πέτρας προς το Υπουργείο Εσωτερικών Γενική Διεύθυνση Διοικήσεως Διεύθυνση Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Πέτρα
Μετάβαση στο περιεχόμενο