Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 03/08/1962 Πέτρα 1962
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Κοινοτικό Σύμβουλο, Μυτιλήνη 03/03/1960 Πέτρα 1960
Εγκύκλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών προς τους Νομάρχες και Επάρχους, Αθήνα 19/09/1956 Πέτρα 1956
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 03/11/1956 Πέτρα 1956
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Προϊσταμένους των Δημόσιων Υπηρεσιών του Νομού, Μυτιλήνη 15/12/1962 Πέτρα 1962
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τις Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 23/04/1963 Πέτρα 1963
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τις Δημόσιες Πολιτικές Αρχές Δήμου και Κοινότητας Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 11/05/1960 Πέτρα 1960
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τις Δημόσιες Πολιτικές Αρχές Δήμου και Κοινότητας Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 19/08/1960 Πέτρα 1960
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τις Δημόσιες Πολιτικές Αρχές Δήμου και Κοινότητας Νήσου, Μυτιλήνη 21/05/1963 Πέτρα 1963
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τις Δημόσιες Πολιτικές Αρχές Δήμου και Κοινότητας, Μυτιλήνη 09/02/1965 Πέτρα 1965
Μετάβαση στο περιεχόμενο