Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή Ταμείου Μηθύμνης προς τους Προέδρους Κοινοτήτων Περιφέρειας Ταμείου, Μήθυμνα 20/09/1966 Πέτρα 1966
Επιστολή Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λέσβου προς Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 19/09/1966 Πέτρα 1966
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 12/12/1966 Πέτρα 1966
Επιστολή από τον Πρόεδρο τον Διευθυντή του Ταμείου Μηθύμνης, Μήθυμνα 17/12/1966 Πέτρα 1966
Πρακτικά Συνεδριάσεως Κοινοτικού Συμβουλίου Πέτρας, Πέτρα 25/11/1967 Πέτρα 1967
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 19/10/1967 Πέτρα 1967
Επιστολή από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας προς τη Νομαρχία Λέσβου,28/11/1967 Πέτρα 1967
Επιστολή από τον Πρόεδρο τον Διευθυντή του Ταμείου Μηθύμνης, Μήθυμνα 23/09/1966 Πέτρα 1966
Επιστολή από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 22/11/1967 Πέτρα 1967
Επιστολή από τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας προς τους Διευθυντές Δημοσίων Ταμείων Νήσου, Μήθυμνα 06/10/1967 Πέτρα 1967
Μετάβαση στο περιεχόμενο