Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή από τον Πρόεδρο της Κοινότητας προς τον Δήμαρχο Μηθύμνης και τους Προέδρους των Κοινοτήτων Στύψης, Σκουτάρου,Λαφιώνος και Υψηλομετώπου, Πέτρα 09/04/1965 Πέτρα 1965
Επιστολή από τον Πρόεδρο της Κοινότητας προς την Νομαρχία Λέσβου, Μυτιλήνη 17/04/1965 Πέτρα 1965
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη 25/05/1965 Πέτρα 1965
Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Πέτρας, Πέτρα 07/01/1967 Πέτρα 1967
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου, Μυτιλήνη 29/12/1966 Πέτρα 1966
Επιστολή από τον Πρόεδρο της Κοινότητας προς την Νομαρχία Λέσβου, 05/01/1967 Πέτρα 1967
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη 24/01/1967 Πέτρα 1967
Απόφαση, 1953 Πέτρα 1953
Επιστολή Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 03/11/1953 Πέτρα 1953
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη 03/12/1953 Πέτρα 1953
Μετάβαση στο περιεχόμενο