Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή του υπουργού Εργασίας Κ.Χρυσανθόπουλου προς βουλευτή Π.Ξενοδοχειάρη 26/3/1962 Πέτρα 1962
Επιστολή Ο.Α.Α.Α στην κοινότητα Πέτρας 2/4/1962 Πέτρα 1962
Επιστολή του προεέδρου Μ . Ζούρου στον Ο.Α.Α.Α 5/6/1962 1962
Επιστολή Ο.Α.Α.Α στην κοινότητα Πέτρας 30/5/1962 Πέτρα 1962
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον πρόεδρο κοινότητας Πετρας 2/6/1962 1962
Επιστολή του προέδρου της κοινότητας Πέτρας Μ.Ζούρο προς τον Οργανισμό Απασχολήσεων Ασφαλίσεων Ανεργίας (O.A.A.A) 10/4/62 Πέτρα 1962
Επιστολή του προεδρου Πέτρας προς τη νομαρχία Λέσβου 9/6/1962 Πέτρα 1962
Επιστολή του Οργανισμού Απασχολήσεων Ασφαλίσεων Ανεργίας προς την κοινότητα Πέτρας 19/06/1962 Πέτρα 1962
Πίνακας Ανάλυσης ημερομισθίων Νομαρχίας Λέσβου ΤΥΔΚ 28/6/1962 Πέτρα 1962
Επιστολή του προέδρου της κοινότητας Πέτρας Μ.Ζούρο προς τον Οργανισμό Απασχολήσεων Ασφαλίσεων Ανεργίας 12/01/62 Πέτρα 1962
Μετάβαση στο περιεχόμενο