Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή του Προϊσταμένου του Τμήματος Αλλ. ΥΣΕ προς το Νομ/κό Λέσβου, Αθήνα, 25/08/1956 Πέτρα 1956
Επιστολή Προέδρου του Επαγγελματικού και Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Μυτιλήνης προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη, 03/03/1956 Πέτρα 1956
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς το Επαγγελματικό και Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Μυτιλήνης, 05/07/1956 Πέτρα 1956
Επιστολή Υποκαταστήματος Μυτιλήνης της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη, 02/08/1956 Πέτρα 1956
Επιστολή Υποκαταστήματος Μυτιλήνης της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος προς την Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη, 24/08/1956 Πέτρα 1956
Επιστολή του Νομάρχη Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων, Μυτιλήνη, 09/05/1962 Πέτρα 1962
Επιστολή του Νομάρχη Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Μυτιλήνη, 16/05/1962 Πέτρα 1962
Επιστολή του Νομάρχη Λέσβου προς τους Προέδρους των Κοινοτήτων Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 25/04/1962 Πέτρα 1962
Τηλεγράφημα Δημάρχου Νίκαιας προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Νίκαια, 08/04/1970 Πέτρα 1970
Απόδειξη τηλεγραφήματος, 09/04/1970 Πέτρα 1970
Μετάβαση στο περιεχόμενο