Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Κατάσταση μελών διοικητικού συμβουλίου “Τουριστικής Οργάνωσης Πέτρας” 9/4/1962 Πέτρα 1962
Κατάσταση μελών “Τουριστικής Οργάνωσης Πέτρας” 5/4/1962 Πέτρα 1962
Πρακτικό αριθμ.2 περι ψήφισης του προυπολογισμού της τουριστικής οργάνωσης 11/4/1962 Πέτρα 1962
Καταστατικό του σωματείου Πέτρας ”Τουριστική Οργάνωση Πέτρας Λέσβου” 5/4/1962 Πέτρα 1962
Κατάσταση ανειδίκευτων ανέργων εργατών απασχολούμενοι στα εκτελούμενα έργα της κοινοτητας Πετρας χρηματοδοτούμενα από τον Ο.Α.Α.Α 2/5/1962 Πέτρα 1962
Κατάσταση ειδικευμένων εργατών απασχολούμενοι στα εκτελούμενα έργα της κοινοτητας Πετρας χρηματοδοτούμενα από τον Ο.Α.Α.Α 2/5/1962 Πέτρα 1962
Κατάσταση τεχνιτών ανέργων εργατών απασχολούμενοι στα εκτελούμενα έργα της κοινότητας Πετρας χρηματοδοτούμενα από τον Ο.Α.Α.Α 2/5/1963 Πέτρα 1962
Κατάσταση τεχνιτών ανέργων εργατών απασχολούμενοι στα εκτελούμενα έργα της κοινότητας Πετρας χρηματοδοτούμενα από τον Ο.Α.Α.Α 2/5/1962 Πέτρα 1962
Κατάσταση ειδικευμένων εργατών απασχολούμενοι στα εκτελούμενα έργα της κοινοτητας Πετρας χρηματοδοτούμενα από τον Ο.Α.Α.Α 2/5/1962 Πέτρα 1962
Επιστολή του Ο.Α.Α.Α.προς άπαντες τους φορείς χρηματοδοτηθέντων υπο του Ο.Α.Α.Α έργων απασχολήσεων ανέργων 17/6/1962
Μετάβαση στο περιεχόμενο