Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή Μαλ(λ)ιάκα, Αθήνα, 12/10/1956 Πέτρα 1956
Τηλεγράφημα Μαλ(λ)ιάκα προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Αθήνα, 06/10/1956 Πέτρα 1956
Επιστολή Προϊσταμένου Τμήματος Αλλ. ΥΣΕ προς τον Νομ/κό Λέσβου, Αθήνα, 11/05/1956 Πέτρα 1956
Επιστολή Μαλ(λ)ιάκα προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Αθήνα, 16/05/1956 Πέτρα 1956
Τηλεγράφημα Μαλ(λ)ιάκα προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Πέτρα, 18/01/1956 Πέτρα 1956
Τηλεγράφημα Μαλ(λ)ιάκα προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Πέτρα, 27/12/1955 Πέτρα 1955
Επιστολή Μαλ(λ)ιάκα προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Πέτρας, Αθήνα 27/12 Πέτρα 1955
Επιστολή Προϊσταμένου Τμήματος Αλλ. ΥΣΕ προς τον Νομομηχανικό Λέσβου, Αθήνα, 18/06/1956 Πέτρα 1956
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Πέτρας προς τον Νομομηχανικό Λέσβου, 29/06/1956 Πέτρα 1956
Επιστολή Νομομηχανικού Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Σκουτάρου, Μυτιλήνη, 18/07/1956 Πέτρα 1956
Μετάβαση στο περιεχόμενο