Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Έκθεση περί καθορισμού Διοικητικών ορίων των Κοινοτήτων Ερεσού – Μεσοτόπου, Ερεσός, 17/05/1927 Ερεσός 1927
Επιστολή Νομάρχη Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη, 28/07/1967 Ερεσός 1967
Επιστολή Δήμαρχου Ερεσού προς τον Νομάρχη Λέσβου, Ερεσός, 04/08/1967 Ερεσός 1967
Στοιχεία αναγνώρισης Δήμου Ερεσού Ερεσός 1948
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Ερεσού, Μυτιλήνη, 25/09/1948 Ερεσός 1948
Επιγραφαί Ερεσού, 1895 Ερεσός 1895
Κτηματολόγιο Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Ερεσού Ερεσός 1934
Βιβίο Πράξεων Δημοτικού Συμβουλίου Ερεσού υπ’αριθμόν 71/1962 – 58/1964 Ερεσός 1962 - 1964
Βιβλίο Πράξεων Δημάρχου Ερεσού, 22/1959 – 31/1966 Ερεσός 1959 - 1966
Πρόχειρο Πρακτικών Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, 05/06/1957 – 05/08/1960 Ερεσός 1957 - 1960
Μετάβαση στο περιεχόμενο