Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή Νομάρχη Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων Νήσου, Αερολιμένα Μυτιλήνης, Διεύθυνση του Ο.Τ.Ε, Διεύθυνση Δ.Ε.Η., Τράπεζα Νήσου και Κ.Τ.Ε.Λ. Νήσου, Μυτιλήνη, 02/09/1968 Σκαλοχώρι 1968
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας προς τον Δημοσιογράφο Ηλία Ι. Μπακόπουλο, Σκαλοχώρι, 20/09/1968 Σκαλοχώρι 1968
Επιστολή Νομάρχη Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων του Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 17/08/1968 Σκαλοχώρι 1968
Επιστολή Συνδέσμου Δήμων και Κοινοτήτων Νήσου Λέσβου προς τους Δήμους, τις Κοινότητες και μέλη του Συνδέσμου, Μυτιλήνη, 06/12/1957 Σκαλοχώρι 1957
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων Νομού, Μυτιλήνη, 15/01/1969 Σκαλοχώρι 1969
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Σκαλοχωρίου προς τον Νομάρχη Λέσβου, Σκαλοχώρι, 25/08/1967 Σκαλοχώρι 1967
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες Νήσου Λέσβου, Ν.Π.Δ.Δ. Δήμους, Κοινότητες και Νοσηλευτικά Ιδρύματα, Μυτιλήνη, 21/08/1967 Σκαλοχώρι 1967
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων Νομού, Μυτιλήνη Σκαλοχώρι 1967
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων Νομού, Μυτιλήνη, 13/02/1968 Σκαλοχώρι 1968
Επιστολή Προέδρου της Κοινότητας Σκαλοχωρίου προς τον Νομάρχη Λέσβου, Σκαλοχώρι, 18/04/1968 Σκαλοχώρι 1968
Μετάβαση στο περιεχόμενο