Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Αντίγραφα Κτηματολογίου Αρ. 42 Συκαμνιά 1933
Αντίγραφα Κτηματολογίου Αρ. 41 Συκαμνιά 1933
Αντίγραφα Κτηματολογίου Αρ. 40 Συκαμνιά 1933
Αντίγραφα Κτηματολογίου Αρ. 39 Συκαμνιά 1933
Αντίγραφα Κτηματολογίου Αρ. 38 Συκαμνιά 1933
Αντίγραφα Κτηματολογίου Αρ. 37 Συκαμνιά 1933
Αντίγραφα Κτηματολογίου Αρ. 36 Συκαμνιά 1933
Αντίγραφα Κτηματολογίου Αρ. 35 Συκαμνιά 1933
Αντίγραφα Κτηματολογίου Αρ. 34 Συκαμνιά 1933
Αντίγραφα Κτηματολογίου Αρ. 33 Συκαμνιά 1933
Μετάβαση στο περιεχόμενο