Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 06/02/1969 Φίλια 1969
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων, Διευθυντές Γυμνασίων και Δημοτικών Σχολείων, αναγνωρισμένους Συλλόγους, Σωματεία και Συνεταιρισμούς Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη, 15/04/1969 Φίλια 1969
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 18/01/1969 Φίλια 1969
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 04/01/1969 Φίλια 1969
Επιστολή Νομαρχίας Λέσβου προς όλες τις Δημόσιες Πολιτικές Υπηρεσίες, το Ν.Π.Δ.Δ και τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 29/01/1969 Φίλια 1969
Επιστολή Υποεπιτροπής Πνευματικής Δραστηριότητος Αντίσσης προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Φίλιας, Άντισσα, 24/10/1969 Φίλια 1969
Επιστολή Προέδρου Κοινότητας Φίλιας προς την Υποεπιτροπή Πνευματικής Δραστηριότητος Αντίσσης, Φίλια, 26/09/1969 Φίλια 1969
Επιστολή Νομαρχίας προς τους Δημάρχους και Προέδρους και Συνδέσμους Δήμων και των Κοινοτήτων του Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 07/05/1969 Φίλια 1969
Επιστολή Νομαρχίας προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων του Νομού Λέσβου, Μυτιλήνη, 22/10/1969 Φίλια 1969
Επιστολή Νομαρχίας προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων, Αερολιμένα Μυτιλήνης και Διεύθυνση Ο.Τ.Ε. Νήσου Λέσβου, Μυτιλήνη, 02/09/1968 Φίλια 1968
Μετάβαση στο περιεχόμενο