Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Επιστολή από την Νομαρχία Λέσβου προς τον Υποδιοικητή Λήμνου και τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων, Μυτιλήνη 27/04/1925 Μανταμάδος 1925
Καταστατικό Δήμων και Κοινοτήτων Μανταμάδος
Επιστολή από την Νομαρχία Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων της Λέσβου, Μυτιλήνη 22/06/1926 Μανταμάδος 1926
Επιστολή από την Νομαρχία Λέσβου προς τις Δημόσιες, Δημοτικές και Κοινοτικές Αρχές της Λέσβου, Μυτιλήνη 10/02/1926 Μανταμάδος 1926
Επιστολή από την Νομαρχία Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη 08/03/1926 Μανταμάδος 1926
Πρόσκληση από την Επιτροπή Λέσβου Μανταμάδος 1926
Επιστολή από την Νομαρχία Λέσβου προς τις Αστυνομικές και Δασικές Αρχές και τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων του νομού Λέσβου, Μυτιλήνη 27/03/1926 Μανταμάδος 1926
Επιστολή από την Νομαρχία Λέσβου προς τον Υποδιοικητή Λήμνου και τους Δημάρχους και Προέδρους Κοινοτήτων, Μυτιλήνη 1926 Μανταμάδος 1926
Επιστολή από την Νομαρχία Λέσβου προς τον Πρόεδρο Μανταμάδου, Μυτιλήνη 26/07/1926 Μανταμάδος 1926
Οδηγίες για την συμπλήρωση δελτίου, 1925 Μανταμάδος 1925
Μετάβαση στο περιεχόμενο