Κατάλογος Ιστορικού Αρχείου

Τίτλος Κοινότητα Έτος
Εγκύκλιος Διαταγή Υπουργείου Εσωτερικών προς τους Γενικούς Διοικητές, Νομάρχες και Επάρχους, Αθήνα, 20/03/1933 Μανταμάδος 1933
Επιστολή Προέδρου του Παραρτήματος Ταμείου Θυμάτων Πολέμου Λέσβου προς τους Δημάρχους και Προέδρους των Κοινοτήτων, Μυτιλήνη, 26/10/1033 Μανταμάδος 1933
Επιστολή Νομιάτρου Λέσβου προς το Κοινοτικό Ιατρό Γελίων, Μανταμάδος, 31/07/1933 Μανταμάδος 1933
Επιστολή από της Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος-Υποκατάστημα Μυτιλήνης, Μυτιλήνη 11/12/1934 Μανταμάδος 1934
Επιστολή Νομιάτρου Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 12/07/1933 Μανταμάδος 1933
Επιστολή Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος, Υποκαταστήματος Μυτιλήνης προς τους Προέδρους Κοινοτήτων και Συνεταιρισμών, Μυτιλήνη, 07/06/1933 Μανταμάδος 1933
Εγκύκλιος Διαταγή Υπουργείου Οικονομικών προς τις Οικονομικές και Αστυνομικές Αρχές του Κράτους, Αθήνα, 11/04/1933. Μανταμάδος 1933
Επιστολή Νομομηχανικού Λέσβου προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 15/09/1933 Μανταμάδος 1933
Επιστολή Γενικού Χημείου του Κράτους, παραρτήματος Μυτιλήνης προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 14/06/1933 Μανταμάδος 1933
Επιστολή Υπηρεσίας Πληροφοριών, Τράπεζας Ελλάδος προς τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μανταμάδου, Μυτιλήνη, 17/10/1933 Μανταμάδος 1933
Μετάβαση στο περιεχόμενο